Jesteś tutaj

Zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1157 została opublikowana ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Ustawą dokonano zmian w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.), w tym między innymi zmieniono brzmienie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z nowymi przepisami postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda (według przepisów przed zmianą – samorządowe kolegium odwoławcze).

Ustawa wchodzi w życie 16 października 2013 r.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 02/10/2013 - 10:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02/10/2013 - 10:37