Jesteś tutaj

Wykaz dróg krajowych w województwie wielkopolskim

W Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz. 442 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych, ustalające przebieg dróg krajowych w województwach.


Rozporządzenie zostało wydane na  podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) i weszło w życie 1 marca 2018 r.
Wykaz dróg krajowych w woj. wielkopolskim zawiera Załącznik nr 15 do rozporządzenia.
 

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 09/04/2018 - 12:13
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 09/04/2018 - 12:13