Jesteś tutaj

Wyjaśnienia i opinie WINGiK

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii po nowelizacji

W związku z napływającymi do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zakresu i trybu nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uprzejmie informuję i wyjaśniam.

Wyjaśnienia i opinie

Włączanie "lokalnych" stacji referencyjnych do systemu ASG-EUPOS

Z posiadanych informacji wynika, że rekomendacja Głównego Geodety Kraju dotycząca trybu i warunków włączania lokalnych stacji referencyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest w końcowym stadium opracowania. Po opracowaniu dokumentu zostanie on zapewne opublikowany na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.