Jesteś tutaj

Ujawnianie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowego konturu „Wsr”

Czynności związane z ustalaniem przebiegu konturów użytków gruntowych, ich pomiar oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie zmienionych użytków gruntowych są pracami geodezyjnymi, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Standardy techniczne wykonywania tych prac określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 15720).

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 05/02/2013 - 13:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05/02/2013 - 13:24