Jesteś tutaj

Tryb postępowania organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków w przypadkach ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 20/12/2012 - 10:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21/12/2012 - 09:33