Jesteś tutaj

Stanowisko Głównego Geodety Kraju

Sposób i tryb dokonywania podziałów nieruchomości

W związku z sygnałem dokonywania przez sądy rejonowy niewłaściwej wykładni przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. o prowadzeniu ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.

Strony