Jesteś tutaj

Przepisy prawa - bieżące informacje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 14 listopada opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 29 listopada 2012 r.
Rozporządzenie określa państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju.
Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 14 listopada 2012 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni, tj. 29 listopada 2012 r.
Rozporządzenie określa:

Strony