Jesteś tutaj

Przepisy prawa - bieżące informacje

Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

8 sieprnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509).

Powyższa ustawa w art. 2 pkt 1 i 2 wprowadza zmiany do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mowa o:

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z późn. zm.) przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 176 opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 lutego br.

Zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1157 została opublikowana ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Ustawą dokonano zmian w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.), w tym między innymi zmieniono brzmienie art. 3 ust. 1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249).

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2013 r.

Strony