Jesteś tutaj

Ogłoszenie na rok 2020 nowych stawek za udostępnianie materiałów zasobu

W Monitorze Polskim z 2019 r. pod poz. 948 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Waloryzacja ta wynika z art. 40j  ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i odpowiada ona wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 16/10/2019 - 15:00
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 16/10/2019 - 15:00