Jesteś tutaj

Nowelizacja ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2020 r. pod poz. 782 została opublikowana ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie 1 sierpnia 2020 r. z wyjątkiem:

  • art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. /wprowadzenie obowiązku wprowadzającego obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów PZGiK na finansowanie zadań organów SGiK/,
  • art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia /przepisy odnoszące się do spraw z zakresu planowania przestrzennego/.
Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 04/05/2020 - 11:14
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 04/05/2020 - 11:14