Jesteś tutaj

Nowe zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw z 7 października 2013 r. pod poz. 1183 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie określa:

  • rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  •  sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie,
  • sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych z zasobu,
  • wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie,
  • tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych,
  •  tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych oraz sposobu ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.

Istotne uregulowania:

  • nowe zasady ewidencjonowania materiałow gromadzonych w zasobie,
  • rezygnacja z podziału zasobu na bazowy, użytkowy i przejściowy,
  • zinformatyzowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgromadzonej w zasobie przed wejściem w życie nowych przepisów do roku 2020,
  • prowadzenie i zarządzanie zasobem z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (wdrożenie systemu w ciągu trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia).
Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 10/10/2013 - 08:32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10/10/2013 - 08:32