Jesteś tutaj

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

21 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1429 opubliowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Rozporządzenie weszło w życie 22 sierpnia 2020 r.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 24/08/2020 - 11:42
Ostatnia aktualizacja: Marta Stachowiak
Data aktualizacji: 24/08/2020 - 11:42