Jesteś tutaj

Nowe Pgik - FAQ na stronie GUGiK

Główny Geodeta Kraju  na swojej stronie internetowej publikuje informacje oraz pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami dotyczące zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dla ułatwienia pytania zostały podzielone na cztery kategorie tematyczne: Dane i usługi systemu ASG-EUPOS, Narady koordynacyjne i GESUT, Opłaty i licencje  oraz Uprawnienia zawodowe.

Każdy z Państwa może skierować zapytanie do Głównego Geodety Kraju poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy. Odpowiedzi na przesyłane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pytania są sukcesywnie aktualizowane.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 30/07/2014 - 11:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30/07/2014 - 11:09