Jesteś tutaj

Nadawanie cech dokumentom wydawanym z baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków

W związku z wątpliwościami dotyczącym nadawania cech dokumentom wydawanym z baz danych operatów ewidencji gruntów i budynków po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2013 r. poz. 1551), wystąpiono do Głównego Geodety Kraju z prośbą o ustosunkowanie się do sygnalizowanych problemów i zajęcie stanowiska.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 12/03/2014 - 10:24
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12/03/2014 - 10:25