Jesteś tutaj

Kondygnacja budynku

Pojęcie „kondygnacji” definiują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

Kondygnacją można nazwać tylko element konstrukcyjny budynku. Natomiast za kondygnacje nie uznaje się nadbudówek ponad dachem,  takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Z punktu widzenia zarówno prawa budowlanego, jak i przepisów od podatku od nieruchomości magazyn jest zazwyczaj budynkiem jednokondygnacyjnym.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 26/01/2012 - 14:14
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 31/01/2013 - 10:37