Jesteś tutaj

Informacje dla geodetów powiatowych

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów wg nowych przepisów

Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r. poz. 1246.

Zmiana przepisów dotyczących prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT)

W Dz.U. Nr 16 z 2012 r., poz. 403 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.