Jesteś tutaj

Informacja dla geodetów - wykonawców

Pomiar metodą RTN

Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie wyrównywania wyników pomiarów uzyskanych metodą RTN.

Transformacja współrzędnych i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych

PROGRAM DO TRANSFORMACJI WSPÓŁRZĘDNYCH i WYSOKOŚCI W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

29 listopada 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247).

Wzory dokumentów

Proponowane wzory (przykłady) sporządzania dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).