Jesteś tutaj

Elektronicza Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie posiada odrębnej Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie EPUAP.

Wszelkie pisma w formie dokumentów elektronicznych należy kierować do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie tutaj.

Natomiast dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można kierować na adres: gk@poznan.uw.gov.pl.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 09/06/2016 - 14:23
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Grzelak
Data aktualizacji: 28/12/2016 - 11:58