Jesteś tutaj

Błędy w treści Załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Główny Geodeta Kraju informuje, że do treści Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntow i budynków (Dz.U. z 2013 r., poz. 1551), na etapie redakcyjnym, wkradły się błędy do niektórych matematycznych wzorów zamieszczonych w tym załączniku.

Do informacji został dołączony Załącznik Nr 4 w wersji skorygowanej.  

Główny Geodeta Kraju w piśmie prosi o stosowaniu przy obliczeniu powierzchni działek ewidencyjnych poprawnych wzorów, które zawiera poprawiony załącznik.

Jednocześnie informuje, że stwierdzone błędy zostaną wyeliminowane przy najbliższej nowelizacji tego aktu.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 25/04/2014 - 12:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25/04/2014 - 12:22