Jesteś tutaj

Aktualności

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249).

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2013 r.

Wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Główny Geodeta Kraju opublikował wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopad 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r., Nr 263, poz. 1572) oraz przykładowe wzory dokumentów i map mających bezpośredni związek z przepisami ww. rozporządzenia.

Dr Kazimierz Bujakowski Głównym Geodetą Kraju

Premier Donald Tusk, na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji, z dniem 18 czerwca powołał na stanowisko Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego. Nowy Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został wyłoniony w otwartym konkursie ogłoszonym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 15 lutego br.
Kazimierz Bujakowski pełnił funkcję Głównego Geodety Kraju w latach 1999-2001.

Wygaśnięcie z dniem 8 czerwca 2012 r. przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny

Stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące wygaśnięcia z dniem 8 czerwca 2012 r. przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny
W związku z pojawiającymi się pytaniami, kierowanymi do Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii, dotyczącymi zasad wykonywania zadań organów Służby Geodezyjnej

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Dostęp do ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Od kilku lat, w ramach projektu Nowa Księga Wieczysta, tworzona jest Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych w systemie informatycznym.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

W dniu dzisiejszym (22 grudzień 2011 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).

Strony