Jesteś tutaj

Aktualności

NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN - FAZA I

W trosce o dostęp do najświeższych informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach projektu ZSIN - Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - Faza I, opracowany został przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii NEWSLETTER PROJEKTU ZSIN – FAZA I.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegp

15 października 2015 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554), zwanego dalej rozporządzeniem zmieniającym.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

14 października 2015 r. weszła w życie ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 985).

Zgłoszenie pierwotne a uzupełniające

Główny Geodeta Kraju zajął stanowisko w sprawie relacji pomiędzy "zgłoszeniem pracy uzupełniającym" a "zgłoszeniem pracy pierwotnym".

Kolejna nowelizacja przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

1 lipca 2015 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków o niepełnej treści

Główny Geodeta Kraju udzielił istotnych wyjaśnień w zakresie generowania rejestru gruntów, rejestru budynków i rejestru lokali w kontekście informacji udostępnianych z ewidencji gruntów i budynków w formie wypisu z rejestru o niepełnej treści.

Informacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowana została informacja dotycząca wygaśnięcia w dniu 13 stycznia 2015 r., między innymi, przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Strony