Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
p. 214, bud. D (od ul. Kościuszki)
tel.: 61 854 16 94
fax: 61 854 17 19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Lidia
Danielska
e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
p. 214, bud. D (od ul. Kościuszki)

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach: 9.30-17.00

UWAGA!!

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wprowadza ograniczenia wizyt klientów w urzędzie od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Okres ten może zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Wszystkich klientów Urzędu prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i Delegaturach Urzędu do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki. Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numerów telefonów podanych na stronie internetowej lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W okresie od 13 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. pracownicy Punktu Obsługi Klienta w Biurze Organizacyjno – Administracyjnym i Archiwum Zakładowego nie będą przyjmować klientów.

W tym okresie zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków.

Niezależnie od informacji poniższych, dotyczących poszczególnych wydziałów, wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa do zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z sekretariatem wydziału prowadzącego sprawę.