Jesteś tutaj

Sposób i tryb dokonywania podziałów nieruchomości

W związku z sygnałem dokonywania przez sądy rejonowy niewłaściwej wykładni przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. o prowadzeniu ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu (WINGiK) wystąpił do Głównego Geodety Kraju o rozważenie zasygnalizowania poruszonej problematyki Ministrowi Sprawiedliwości.

Autor: Lidia Danielska
Data utworzenia: 26/07/2012 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20/12/2012 - 11:42