Jesteś tutaj

Rejestry i ewidencje

Zgłoszenie zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej

Zgodnie z art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury  informacji przestrzennej, dotyczące: