Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
w Poznaniu

e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

pok. 214, bud. D (od ul. Kościuszki)
tel.: 61 854 16 94
fax: 61 854 17 19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Lidia
Danielska
e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
pok. 214, bud. D (od ul. Kościuszki)

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach: 9.30-17.00

Jesteś tutaj

Kontakt