Jesteś tutaj

Artykuły i publikacje

Kondygnacja budynku

Pojęcie „kondygnacji” definiują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.).