Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
p. 655, bud. A
tel.: 61 854 16 94
fax: 61 854 17 19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Lidia
Danielska
e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
p. 655, bud. A

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach: 9.30-17.00